Közérdekű adatok

A MIProdukt Kft. vezetése alapvető kötelezettségének tartja, hogy a jogszabályokban rögzített előírásoknak eleget téve hozzáférhetővé tegye a tevékenységével, működésével kapcsolatos közérdekű, közcélú adatokat.

Általános közzétételi kötelezettségek » 
(A 2011. évi CXII. tv. 1. sz. mellékletében és más vonatkozó jogszabályokban előírtak szerint)

Közérdekű adat megismerési iránt bárki – bármely természetes, jogi vagy jogi személyiséggel nem reldelkező szervezet kérelmet nyújthat be a Miskolc Holding Zrt.-hez. A kérelem benyújtása szóban, írásban, illetve elektronikus úton történhet, az alábbi linke letölthető tájékoztatóban leírtak szerint:

Tájékoztató a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjéről »

Kérelem közérdekű adat megismerésére »

Egyedi adatigénylés ügyében további tájékoztatást és segítséget kérhet adatfelelős munkatársunktól, Szabó Katalintól:

telefon: 46/325-011 | levél küldése »

Adatvédelmi tisztviselő:

L Tender-Consulting Kft. (adatvédelmi tisztviselői feladatokat ellátó természetes személy: Molnár Gábor)

Az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége:

info@ltender.hu

Tel: +36 70/7735903