A társaság irányítása

A MIPRODUKT KFT. alapító-tulajdonosa és irányítója a Miskolc Holding Zrt. A társaság tulajdonosi érdekeknek megfelelő, jogszerű és gazdaságossági értelemben célszerű működésének ellenőrzésére, valamint a társaság alapító okiratában rögzített kérdésekben hivatott a Felügyelő Bizottság, melynek tagjait a Miskolc Holding Zrt. Igazgatósága jelöli ki, és amely testület kizárólag a rá vonatkozó jogszabályoknak és az Igazgatóságnak van alárendelve.

A MIProdukt Kft. szervezeti ábrája:

A MIPRODUKT KFT. ügyvezetője:

  • Lukács Lívia ügyvezető

A MIPRODUKT KFT. könyvvizsgálója:

  • Gulyásné Sinka Erika

A MIPRODUKT KFT. Felügyelő Bizottsága:

  • Csordás Csaba FB elnök
  • Erdei Sándor elnökhelyettes
  • Komoróczki Károly tag