Munkáltatói visszaélést bejelentő rendszer tájékoztató

Tisztelt Ügyfelünk!

Köszönjük, hogy felkereste oldalunkat. A visszaélés-bejelentés folyamatáról és az ehhez kapcsolódó információkról az alábbiakban tájékoztatjuk.

A visszaélés-bejelentés egy fontos eszköz, amely lehetővé teszi a bejelentésre jogosultak számára, hogy jelentsék azokat a jogtalan vagy káros tevékenységeket, amelyeket észlelnek. A bejelentés segít a visszaélések felderítésében, az érintett személyek vagy szervezetek felelősségre vonásában, valamint a biztonság és igazságosság megőrzésében.

A visszaélés-bejelentési rendszer elérhető minden volt vagy jelenlegi munkatársunk, ügyfelünk, szerződött partnerünk számára, illetve azok számára, akik esetében e jogviszony vagy szerződéses kapcsolat létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött.

Bejelentést jogellenes vagy jogellenesnek vélt cselekményre vagy mulasztásra, illetve egyéb visszaélésre vonatkozóan tehet a bejelentő.

A Bejelentő rendszer NEM a Társaság szolgáltatásaival kapcsolatos panaszok bejelentésére szolgál. Az ilyen tárgyú panaszok bejelentésére és kezelésére vonatkozóan a Panasz és közérdekű bejelentések kezelésének szabályzat kivonatában foglaltak az irányadóak.

A bejelentések megtétele szóban vagy írásban az alábbiak szerint tehető meg.

Amennyiben bejelentést kíván tenni, az alábbi felületeken van rá lehetősége:

 • Írásban ide kattintva egy űrlap kitöltésével
  Javasoljuk, hogy amennyiben bejelentését anonim módon szeretné megtenni, a bejelentést követően automatikusan generált azonosítót feltétlenül jegyezze meg, mert csak ennek felhasználásával tud belépni a visszaélés-bejelentő rendszerbe, és a kivizsgálással kapcsolatos tájékoztatásunkat elolvasni, vagy további tájékoztatást adni a bejelentéssel kapcsolatban.
 • Írásban a
  MiProdukt Kft. Megfelelési tanácsadója 3526 Miskolc, Blaskovics u. 22. címre küldött levélen keresztül.
 • Szóban:
  telefonon a +36 46 325 011 telefonszámon,

  vagy
  ugyanezen telefonszámon előzetes időpont egyeztetést követően személyesen a megfelelési tanácsadójánál.

Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben nyilvánvalóvá válik, hogy a bejelentő rosszhiszeműen, valótlan adatot vagy információt közölt és ezzel bűncselekmény vagy szabálysértés elkövetésére utaló körülmény merül fel, akkor személyes adatait az eljárás lefolytatására jogosult szerv vagy személy részére kötelességünk átadni.

Ha valószínűsíthető, hogy másnak jogellenes kárt vagy egyéb jogsérelmet okoz a bejelentő, személyes adatait az eljárás kezdeményezésére, illetve lefolytatására jogosult szervnek vagy személynek kérelmére át kell adnunk.

Egyúttal tájékoztatjuk, hogy Társaságunk nem köteles a visszaélés kivizsgálására, ha

 • a bejelentést azonosíthatatlan bejelentő tette meg,
 • a bejelentést nem a jogszabály szerint arra jogosult személy tette meg,
 • a bejelentés ugyanazon bejelentő által tett ismételt, a korábbi bejelentéssel azonos tartalmú bejelentés, illetve
 • a közérdek vagy a nyomós magánérdek sérelme a bejelentésben érintett természetes személy, illetve jogi személy (a továbbiakban együtt: bejelentésben érintett személy) jogainak a bejelentés kivizsgálásából eredő korlátozásával nem állna arányban.

Üdvözlettel:

MiProdukt Kft.