Általános közzétételi kötelezettségek

A 2011. évi CXII. tv. 1. sz. mellékletében és más vonatkozó jogszabályokban előírtak szerint

(tartalomfeltöltés folyamatosan...)

1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők
I. Elérhetőségi adatok
adat megnevezése adat
A Miskolc Holding Zrt. elérhetőségi adatai Elérhetőségek »
Ügyfélszolgálati kapcsolatok Ügyfélszolgálat »
II. A szervezeti struktúra
adat megnevezése adat
1. A szervezeti struktúra ábrája (a szervezeti egységek és vezetőik megnevezésével)

A társsaság irányítása

A MiProdukt Kft. szervezeti ábrája

III. A szerv vezetői
adat megnevezése adat
1. A szerv vezetőjének, vezetőinek, valamint testületi szerv esetén a testületi tagok neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége (telefon, telefax, postacím, elektronikus levélcím) Elérhetőségek »
2. A szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége (telefon, telefax, postacím, elektronikus levélcím) Elérhetőségek »
 
1.2. A felügyelt költségvetési szervek
I. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv JELENLEG NINCS A MIPRODUKT KFT.-RE VONATKOZÓ ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADAT
 
1.3. Gazdálkodó szervezetek
I. A szerv tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodó szervezetek
adat megnevezése adat
A cég tagvállalatai JELENLEG NINCS A MIPRODUKT KFT.-RE VONATKOZÓ ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADAT
 
1.4. Közalapítványok
I. A szerv által alapított közalapítványok JELENLEG NINCS A MIPRODUKT KFT.-RE VONATKOZÓ ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADAT
 
1.5. Lapok
I. Lapok JELENLEG NINCS A MIPRODUKT KFT.-RE VONATKOZÓ ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADAT
 
1.6. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv
I. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv
adat megnevezése adat
1. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím), honlapjának címe  
2. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), ügyfélfogadásának rendje  
 
1.7. Költségvetési szervek
I. A költségvetési szerv adatai JELENLEG NINCS A MIPRODUKT KFT.-RE VONATKOZÓ ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADAT
I. A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre
adat megnevezése adat
1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

A MiProdukt Kft. Alapító Okirata 2020.06.12.

A MiProdukt Kft. Alapító Okiratának módosítása 2020.06.12.

A MiProdukt Kft. Alapító Okirat 2016.08.10.

A MiProdukt Kft. Alapító Okirat 2016.05.27.

A MiProdukt Kft. Szervezeti és Működési Szabályzat 2016.08.10.

A MiProdukt Kft. Alapító Okirata

A MiProdukt Kft. Alapító Okirata 2014.06.04.

A MiProdukt Kft. Alapító Okirata 2013.05.08.

A MiProdukt Kft. Alapító Okiratának módosítása 2013.05.15.

A MiProdukt Kft. Javadalmazási Szabályzata

A MiProdukt Kft. Szervezeti és Működési Szabályzata

A MiProdukt Kft. Szervezeti és Működési Szabályzata 2014.06.04.

A MiProdukt Kft. Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzata

2. Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató szövege magyar és angol nyelven JELENLEG NINCS A MIPRODUKT KFT.-RE VONATKOZÓ ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADAT
3. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatainak felsorolása és részletes leírása JELENLEG NINCS A MIPRODUKT KFT.-RE VONATKOZÓ ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADAT
 
II. A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok JELENLEG NINCS A MIPRODUKT KFT.-RE VONATKOZÓ ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADAT
 
III. Közszolgáltatások JELENLEG NINCS A MIPRODUKT KFT.-RE VONATKOZÓ ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADAT
 
IV. A szerv nyilvántartásai JELENLEG NINCS A MIPRODUKT KFT.-RE VONATKOZÓ ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADAT
 
V. Nyilvános kiadványok JELENLEG NINCS A MIPRODUKT KFT.-RE VONATKOZÓ ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADAT
 
VI. Döntéshozatal, ülések JELENLEG NINCS A MIPRODUKT KFT.-RE VONATKOZÓ ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADAT
 
VII. A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok JELENLEG NINCS A MIPRODUKT KFT.-RE VONATKOZÓ ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADAT
 
VIII. Pályázatok
adat megnevezése adat
1. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indoklásuk  
 
IX. Hirdetmények
adat megnevezése adat
1. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények JELENLEG NINCS A MIPRODUKT KFT.-RE VONATKOZÓ ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADAT
 
X. Közérdekű adatok igénylése
adat megnevezése adat
1. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje A MiProdukt Kft. Tájékoztatója a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjéről
2. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység neve Miskolc Holding Zrt. Jogi Osztály, a MiProdukt Kft. Adatvédelmi felelőse
3. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység elérhetősége (postacíme, földrajzi helye, telefonszáma, telefaxszáma, elektronikus levélcíme) 3530 Miskolc, Petőfi Sándor utca 1-3., 46/506-480; 3526 Miskolc, Blaskovics u. 22., 46/325-011
4. Az adatvédelmi felelős vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve

adatvédelmi tisztviselő: L Tender-Consulting Kft. (adatvédelmi tisztviselői feladatokat ellátó természetes személy: Molnár Gábor) Az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége:info@ltender.hu Tel: +36 70/7735903

közérdekű adatokkal foglalkozó személy: Szabó Katalin

5. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai JELENLEG NINCS A MIPRODUKT KFT.-RE VONATKOZÓ ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADAT
6. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek JELENLEG NINCS A MIPRODUKT KFT.-RE VONATKOZÓ ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADAT
7. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél JELENLEG NINCS A MIPRODUKT KFT.-RE VONATKOZÓ ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADAT
 
XI. Közzétételi listák
adat megnevezése adat
1. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös közzétételi lista  
2. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó egyedi közzétételi lista  
3.1. A működés törvényessége, ellenőrzések
I. Vizsgálatok, ellenőrzések listája
adat megnevezése adat
1. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos – nyilvános megállapításokat tartalmazó – vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása

A MIPRODUKT KFT. NAV ellenőrzései

A MIPRODUKT KFT. NAV ellenőrzései 2021.04.01.

II. Az Állami Számvevőszék ellenőrzései JELENLEG NINCS A MIPRODUKT KFT.-RE VONATKOZÓ ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADAT
III. Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok
adat megnevezése adat
1. A szervre vonatkozó egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai

Hatósági ellenőrzés jegyzőkönyve 2020.10.13

Helyszíni ellenőrzési jegyzőkönyv 2020.09.11./1.

Helyszíni ellenőrzési jegyzőkönyv 2020.09.11./2.

Hatósági ellenőrzés jegyzőkönyve 2020.06 hó

Helyszíni ellenőrzési jegyzőkönyv 2020.06.15

Helyszíni ellenőrzési jegyzőkönyv 2020.01.15

Helyszíni ellenőrzési jegyzőkönyv 2019.09.20

Hatósági ellenőrzés jegyzőkönyve 2019.06.26

Átfogó és pénzügyi ellenőrzés részjegyzőkönyveinek összefoglalása 2019.06.04

Helyszíni ellenőrzési jegyzőkönyv 2018.09.18

Átfogó és pénzügyi ellenőrzés részjegyzőkönyveinek összefoglalása 2018.06.06

Helyszíni ellenőrzési jegyzőkönyv 2018.02.06.

Helyszíni hatósági ellenőrzési jegyzőkönyv 2018.01.15.

Átfogó és pénzügyi ellenőrzés részjegyzőkönyveinek összefoglalása 2017.07.19.

NAV Jegyzőkönyv ellenőrzés megkezdéséről 2017.06.28.

Helyszíni ellenőrzési jegyzőkönyv 2017.05.04.

Helyszíni ellenőrzési jegyzőkönyv 2017.04.20.

Helyszíni ellenőrzési jegyzőkönyv 2017.01.18.

A MIPRODUKT KFT. NRSZH és Államkincstár ellenőrzései

IV. A működés eredményessége, teljesítmény
adat megnevezése adat
1. A közfeladatot ellátó szerv feladatellátásának teljesítményére, kapacitásának jellemzésére, hatékonyságának és teljesítményének mérésére szolgáló mutatók és értékük, időbeli változásuk JELENLEG NINCS A MIPRODUKT KFT.-RE VONATKOZÓ ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADAT
V. Működési statisztika
adat megnevezése adat
1. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk JELENLEG NINCS A MIPRODUKT KFT.-RE VONATKOZÓ ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADAT
 
3.2. Költségvetések, beszámolók
I. Éves költségvetések
adat megnevezése adat
1. A közfeladatot ellátó szerv éves (elemi) költségvetései

A MiProdukt Kft. 2020. Évi Üzleti Terve

A MiProdukt Kft. 2019. Évi Üzleti Terve

A MiProdukt Kft. 2018. Évi Üzleti Terve

A MiProdukt Kft. 2017. évi Üzleti terve

A MiProdukt Kft. 2016. évi Üzleti terve

A MiProdukt Kft. 2015. évi Üzleti terve

A MIPRODUKT KFT. 2014. évi üzleti terve | mérleg » | eredménykimutatás »

A MIPRODUKT KFT. 2013. évi üzleti terve | mérleg » | eredménykimutatás »

A MIPRODUKT KFT. 2012. évi üzleti terve | mérleg » | eredménykimutatás »

II. Számviteli beszámolók
adat megnevezése adat
1. A közfeladatot ellátó szerv számviteli törvény szerinti beszámolói

A MiProdukt Kft. 2019. évi Beszámolója

A 2019. évi beszámoló kiegészítő melléklete

2019. évi könyvvizsgálói jelentés

A MiProdukt Kft. 2018. évi Beszámolója

A 2018. évi beszámoló kiegészítő melléklete

2018. évi könyvvizsgálói jelentés

A MiProdukt Kft. 2017. évi Beszámolója

A 2017. évi beszámoló kiegészítő melléklete

2017. évi könyvvizsgálói jelentés

A MiProdukt Kft. 2016. évi Beszámolója

A MiProdukt Kft. 2015. évi Beszámolója

2015. évi Beszámoló kiegészítő melléklete

Könyvvizsgálói jelentés 2015

FB határozat 2015. évi Beszámoló elfogadásához

A MiProdukt Kft. 2015. évi Üzleti jelentése

A MiProdukt Kft. 2014. évi Beszámolója

2014. évi Beszámoló kiegészítő melléklete

Könyvvizsgálói jelentés 2014

FB határozat 2014. évi Beszámoló elfogadásához

A MiProdukt Kft. 2014. évi Üzleti jelentése

A MIPRODUKT KFT. 2013. évi éves beszámolója » | kiegészítő melléklete (könyvvizsgálói jelentéssel) »

A MIPRODUKT KFT. 2012. évi éves beszámolója | mérleg » | eredménykimutatás » | kiegészítő melléklet » | könyvvizsgálói jelentés »

A MIPRODUKT KFT. 2011. évi éves beszámolója | mérleg » | eredménykimutatás » | kiegészítő melléklet » | könyvvizsgálói jelentés »

III. A költségvetés végrehajtása
adat megnevezése adat
1. A közfeladatot ellátó szervnek a költségvetés végrehajtásáról – a külön jogszabályban meghatározott módon és gyakorisággal – készített beszámolói  
 
3.3. Működés
I. A foglalkoztatottak
adat megnevezése adat
1. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok

Létszám, bértömeg – 2021. I. negyedév

A MiProdukt Kft-re vonatkozó közzétételi kötelezettség a 2009. évi CXXII. törvény alapján 2021.03.01.

Létszám, bértömeg – 2020. IV. negyedév

Létszám, bértömeg – 2020. III. negyedév

Létszám, bértömeg – 2020. II. negyedév

Létszám, bértömeg – 2020. I. negyedév

Létszám, bértömeg – 2019. IV. negyedév

Létszám, bértömeg – 2019. III. negyedév

Létszám, bértömeg – 2019. II. negyedév

Létszám, bértömeg – 2019. I. negyedév

Létszám, bértömeg – 2018. IV. negyedév

Létszám, bértömeg – 2018. III. negyedév

Létszám, bértömeg – 2018. II. negyedév

Létszám, bértömeg – 2018. I. negyedév

Létszám, bértömeg – 2017. IV. negyedév

Létszám, bértömeg – 2017. III. negyedév

Létszám, bértömeg – 2017. II. negyedév

Létszám, bértömeg – 2017. I. negyedév

Létszám, bértömeg – 2016. IV. negyedév

Létszám, bértömeg – 2016. III. negyedév

Létszám, bértömeg – 2016. II. negyedév

Létszám, bértömeg – 2016. I. negyedév

Létszám, bértömeg - 2015. IV. negyedév

Létszám, bértömeg - 2015. III. negyedév

Létszám, bértömeg - 2015. II. negyedév

Létszám, bértömeg - 2015. I. negyedév

MiProdukt Kft. – Létszám, bértömeg - 2014. IV. negyedév

MiProdukt Kft. – Létszám, bértömeg - 2014. III. negyedév

MiProdukt Kft. – Létszám, bértömeg - 2014. II. negyedév

MiProdukt Kft. – Létszám, bértömeg - 2014. I. negyedév

MiProdukt Kft. – Létszám, bértömeg - 2013. IV. negyedév

MiProdukt Kft. –Létszám, bértömeg - 2013. III. negyedév

MiProdukt Kft. – Létszám, bértömeg - 2013. II. negyedév

MiProdukt Kft. – Létszám, bértömeg - 2013. I. negyedév

2. A vezetők és a vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése összesített összege

A MiProdukt Kft. 2021. I. negyedévi adatai a vezetők és vezető tisztségviselők juttatásairól

A MiProdukt Kft. 2020. IV. negyedévi adatai a vezetők és vezető tisztségviselők juttatásairól

A MiProdukt Kft. vezető állású munkavállalóinak és tisztségviselők illetménye 2020. IV. negyedév

A MiProdukt Kft. vezető állású munkavállalóinak és tisztségviselők illetménye 2020. III. negyedév

A MiProdukt Kft. vezető állású munkavállalóinak és tisztségviselők illetménye 2020. II. negyedév

A MiProdukt Kft. vezető állású munkavállalóinak és tisztségviselők illetménye 2020. I. negyedév

A MiProdukt Kft. vezető állású munkavállalóinak és tisztségviselők illetménye 2019. IV. negyedév

A MiProdukt Kft. vezető állású munkavállalóinak és tisztségviselők illetménye 2019. III. negyedév

A MiProdukt Kft. vezető állású munkavállalóinak és tisztségviselők illetménye 2019. II. negyedév

A MiProdukt Kft. vezető állású munkavállalóinak és tisztségviselők illetménye 2019. I. negyedév

A MiProdukt Kft. vezető állású munkavállalóinak és tisztségviselők illetménye 2018. IV. negyedév

A MiProdukt Kft. vezető állású munkavállalóinak és tisztségviselők illetménye 2018. III. negyedév

A MiProdukt Kft. vezető állású munkavállalóinak és tisztségviselők illetménye 2018. II. negyedév

A MiProdukt Kft. vezető állású munkavállalóinak és tisztségviselők illetménye 2018. I. negyedév

A MiProdukt Kft. vezető állású munkavállalóinak és tisztségviselők illetménye 2017. IV. negyedév

A MiProdukt Kft. vezető állású munkavállalóinak és tisztségviselők illetménye 2017. III. negyedév

A MiProdukt Kft. vezető állású munkavállalóinak és tisztségviselők illetménye 2017. II. negyedév

A MiProdukt Kft. vezető állású munkavállalóinak és tisztségviselők illetménye 2017. I. negyedév

A MiProdukt Kft. vezető állású munkavállalóinak és tisztségviselők illetménye 2016. IV. negyedév

A MiProdukt Kft. vezető állású munkavállalóinak és tisztségviselők illetménye 2016. III. negyedév;

A MiProdukt Kft. vezető állású munkavállalóinak és tisztségviselők illetménye 2016. II. negyedév;

A MiProdukt Kft. vezető állású munkavállalóinak és tisztségviselők illetménye 2016. I. negyedév;

A MiProdukt Kft. vezető állású munkavállalóinak és tisztségviselők illetménye 2015. IV. negyedév;

A MiProdukt Kft. vezető állású munkavállalóinak és tisztségviselők illetménye 2015. III. negyedév;

A MiProdukt Kft. vezető állású munkavállalóinak és tisztségviselők illetménye 2015. II. negyedév;

A MiProdukt Kft. vezető állású munkavállalóinak és tisztségviselők illetménye 2015. I. negyedév;

A MiProdukt Kft. vezető állású munkavállalóinak illetménye 2015. I. negyedév;

A MiProdukt Kft.-re vonatkozó közzétételi kötelezettség a 2009. évi CXXII. törvény alapján

A MiProdukt Kft. vezető állású munkavállalóinak és tisztségviselők illetménye 2014. IV. negyedév

A MiProdukt Kft. vezető állású munkavállalóinak és tisztségviselők illetménye 2014. III. negyedév

A MiProdukt Kft. vezető állású munkaválllalóinak illetménye 2014. IV. negyedév

A MiProdukt Kft. vezető állású munkaválllalóinak illetménye 2014. III. negyedév

A MiProdukt Kft. vezető állású munkavállalóinak és tisztségviselők illetménye 2014. II. negyedév

A MiProdukt Kft. vezető állású munkavállalóinak és tisztségviselők illetménye 2014. I. negyedév

A MiProdukt Kft. vezető állású munkavállalóinak illetménye 2014. I. negyedév

A MiProdukt Kft. vezető állású munkavállalóinak illetménye 2014. II. negyedév

A MiProdukt Kft.-re vonatkozó közzétételi kötelezettség a 2009. évi CXXII. törvény alapján

3. Az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

A MiProdukt Kft. egyéb alkalmazottainak juttatásai 2021. I. negyedév

A MiProdukt Kft. egyéb alkalmazottainak juttatásai 2020. IV. negyedév

A MiProdukt Kft. egyéb alkalmazottainak juttatásai 2020. III. negyedév

A MiProdukt Kft. egyéb alkalmazottainak juttatásai 2020. II. negyedév

A MiProdukt Kft. egyéb alkalmazottainak juttatásai 2020. I. negyedév

A MiProdukt Kft. egyéb alkalmazottainak juttatásai 2019. IV. negyedév

A MiProdukt Kft. egyéb alkalmazottainak juttatásai 2019. III. negyedév

A MiProdukt Kft. egyéb alkalmazottainak juttatásai 2019. II. negyedév

A MiProdukt Kft. egyéb alkalmazottainak juttatásai 2019. I. negyedév

A MiProdukt Kft. egyéb alkalmazottainak juttatásai 2018. IV. negyedév

A MiProdukt Kft. egyéb alkalmazottainak juttatásai 2018. III. negyedév

A MiProdukt Kft. egyéb alkalmazottainak juttatásai 2018. II. negyedév

A MiProdukt Kft. egyéb alkalmazottainak juttatásai 2018. I. negyedév

A MiProdukt Kft. egyéb alkalmazottainak juttatásai 2017. IV. negyedév

A MiProdukt Kft. egyéb alkalmazottainak juttatásai 2017. III. negyedév

A MiProdukt Kft. egyéb alkalmazottainak juttatásai 2017. II. negyedév

A MiProdukt Kft. egyéb alkalmazottainak juttatásai 2017. I. negyedév

A MiProdukt Kft. egyéb alkalmazottainak juttatásai 2016. IV. negyedév

A MiProdukt Kft. egyéb alkalmazottainak juttatásai 2016. III. negyedév

A MiProdukt Kft. egyéb alkalmazottainak juttatásai 2016. II. negyedév

A MiProdukt Kft. egyéb alkalmazottainak juttatásai 2016. I. negyedév

A MiProdukt Kft. egyéb alkalmazottainak juttatásai 2015. IV. negyedév

A MiProdukt Kft. egyéb alkalmazottainak juttatásai 2015. III. negyedév

A MiProdukt Kft. egyéb alkalmazottainak juttatásai 2015. II. negyedév

A MiProdukt Kft. egyéb alkalmazottainak juttatásai 2015. I. negyedév

A MiProdukt Kft. Egyéb alkalmazottainak juttatásai 2014. IV. negyedév

A MiProdukt Kft. Egyéb alkalmazottainak juttatásai 2014. III. negyedév

A MiProdukt Kft. egyéb alkalmazottainak juttatásai 2014. I. negyedév

A MiProdukt Kft. egyéb alkalmazottainak juttatásai 2014. II. negyedév

A MiProdukt Kft. egyéb alkalmazottainak juttatásai 2013. IV. negyedév

II. Támogatások JELENLEG NINCS A MIPRODUKT KFT.-RE VONATKOZÓ ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADAT
III. Szerződések
adat megnevezése adat
1. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével. A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött – általános forgalmi adó nélkül számított – ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő – egy évnél hosszabb időtartamra kötött – szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani.

A MIPRODUKT KFT. és az NRSZH/BFKH között megkötött megváltozott munkaképességű dolgozók költségvetési támogatására megkötött szerződések |  2013. évben » | 2014. évben » | 2015. évben » | 2016. évben » | 2017. évben » | 2018. évben » | 2019. évben » | 2020. évben » | 2020. évben Rehab szerződés módosítás 2020.05 » | 2020. évben Rehab szerződés módosítás 2020.11 » | 2021. évben »

5 millió Ft feletti szerződések

IV. Koncessziók
adat megnevezése adat
1. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)  
V. Egyéb kifizetések
adat megnevezése adat
1. A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések címzettjei  
VI. Európai Unió által támogatott fejlesztések
adat megnevezése adat
1. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések  
VII. Közbeszerzés
adat megnevezése adat
1. Közbeszerzési információk: éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről