A társaság irányítása

A MIProdukt Kft. (korábban Szocio-Produkt Kft.) alapító-tulajdonosa és irányítója a Miskolc Holding Zrt. A társaság tulajdonosi érdekeknek megfelelő, jogszerű és gazdaságossági értelemben célszerű működésének ellenőrzésére, valamint a társaság alapító okiratában rögzített kérdésekben hivatott a Felügyelő Bizottság, melynek tagjait a Miskolc Holding Zrt. Igazgatósága jelöli ki, és amely testület kizárólag a rá vonatkozó jogszabályoknak és az Igazgatóságnak van alárendelve.

A MIProdukt Kft. szervezeti ábrája:

A MIProdukt Kft. ügyvezetője:

  • Boros Attila ügyvezető

A MIProdukt Kft. könyvvizsgálója:

  • Horváth Józsefné

A MIProdukt Kft. Felügyelő Bizottsága:

  • Csordás Csaba (az FB elnöke)
  • Erdei Sándor Zsolt (FB tag)
  • Komoróczki Károly (FB tag)